wtorek, 16 marca 2021

Przepisem w smog!


Fundacja 360! rusza z nowym antysmogowym projektem. Tym razem będziemy wzmacniać kompetencje aktywistów, zwiększać wiedzę nt. roli instytucji publicznych mających chronić życie i zdrowie, budować presję społeczną i domagać się poszanowania prawa do życia w czystym środowisku. Wszystko za sprawą wsparcia z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

Projekt Przepisem w smog! zakłada wypróbowanie nowych sposobów walki ze smogiem oraz spopularyzowanie ich wśród aktywistów antysmogowych z pięciu województw. W najbliższych miesiącach planujemy podjęcie nowatorskich w skali kraju działań, które mają na celu:

  1. Wykorzystanie przepisów Prawa ochrony środowiska, by na drodze administracyjnej domagać się zaprzestania niekorzystnego oddziaływania na środowisko starego kotła kopciucha;
  2. Zbadanie rzeczywistej roli zarządzania kryzysowego, jako elementu w systemie bieżącej ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza;
  3. Włączenie do walki o czyste powietrze powiatowych komend straży pożarnej oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Co przed nami?

Przepisem w smog! to przede wszystkim "szkoły aktywizmu", czyli cykl szkoleniowo-doradczy online dla osób zaangażowanych w działania ruchu antysmogowego i włączanie antysmogowych aktywistów w działania Fundacji 360!

Przepisem w smog! to także monitoring obywatelski. Wykorzystując dostęp do informacji publicznej, chcemy ustalić poziom zaangażowania instytucji samorządowych oraz państwowych w poprawę jakości powietrza w co najmniej pięciu województwach.

Przepisem w smog! to współpraca z twórcami akcji Karny Kopciuch i wykorzystanie możliwości zawartej Prawie ochrony środowiska dotyczącej administracyjnego przymuszenia do wymiany kotła węglowego, który nie spełnia norm emisyjnych. W ramach projektu chcemy upowszechnić ten mechanizm wśród aktywistów antysmogowych z co najmniej 5 województw.

Przepisem w smog! to także edukacja antysmogowa, czyli kampanie edukacyjno-informacyjne oraz szkolenia stacjonarne i meetupy online, które będą realizowane doraźnie dla szerokiej publiczności.

***
Chcesz wiedzieć więcej o projekcie lub skorzystać z naszych doświadczeń? A może chcesz zorganizować szkolenie dotyczące walki ze smogiem dla mieszkańców swojej miejscowości? Napisz do nas: kontakt@fundacja360.plPrzepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG