Projekty

#Edukacja #Informacja #Prawo #Monitoring | 2021-2022 | "Przepisem w smog!" to projekt, który zakłada wypróbowanie nowych sposobów walki ze smogiem oraz spopularyzowanie ich wśród aktywistów antysmogowych z pięciu województw. Projekt ma wzmacniać kompetencje osób zaangażowanych w działania ruchu antysmogowego, zwiększać wiedzę nt. roli instytucji publicznych mających chronić życie i zdrowie, wzmacniać presję społeczną i domagać się poszanowania prawa do życia w czystym środowisku. Okres realizacji projektu to 1 stycznia 2021 - 31 października 2022. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

#Edukacja #Informacja #Badania społeczne #Monitoring | 2020 | "Śląskie się dusi!" to projekt informacyjno-edukacyjny wzbogacony o komponent monitoringu gotowości gmin Subregionu Zachodniego województwa śląskiego do wdrażania zapisów uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza dla woj. śląskiego. Okres realizacji projektu to 1 lutego - 30 listopada 2020 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

#Edukacja #Informacja #Badania społeczne | 2019 | "Wstrzymaj oddech" to projekt realizowany przez Fundację 360! wspólnie z SONDA sp. z o.o. Celem przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy o społecznych skutkach zanieczyszczenia powietrza w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego. Wśród odbiorców działań projektowych będą lokalni aktywiści/liderzy antysmogowych inicjatyw, mieszkańcy zachodniej części woj. śląskiego w tym dzieci, które chcemy uczyć, jak doraźnie chronić się przed smogiem. W ramach projektu będziemy sprawdzić, jak problem smogu jest postrzegany w różnych częściach Subregionu (duże miasta, małe miasta i tereny wiejskie). Okres realizacji projektu to 1 maja - 30 listopada 2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

#Edukacja #Badania społeczne | 2019 | "Kiedy się obudziłem, smogu już nie było" - projekt badawczo-edukacyjny, którego działania skierowano do mieszkańców Rybnika. W ramach projektu, w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzono szereg działań informacyjnych - dedykowanych dorosłym oraz edukacyjnych - dla dorosłych i dzieci. Ważnym elementem projektu było także badanie postrzegania problemu jakości powietrza przez mieszkańców Rybnika. Projekt dofinansowano ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze". 

#Edukacja #Monitoring | 2018 | "Wyjście smoga 2018" - projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie obywatelskiej kontroli nad działaniami gmin w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego i podlegających im placówek edukacyjnych w zakresie ochrony dzieci przed zanieczyszczeniem powietrza. Projekt realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

#Edukacja | 2017-2018 | "Wyjście smoga 2017/2018" to pierwszy projekt informacyjno-edukacyjny, realizowany samodzielnie przez Fundację 360! Działania projektowe skierowano do najmłodszych mieszkańców Subregionu Zachodniego województwa śląskiego - przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Projekt dofinansowano ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze".

#Edukacja | 2017 | Jako partner Stowarzyszenia Moje Miasto z Rydułtów Fundacja 360! uczestniczy w realizacji projektu "Gminy bez smoga". W ramach projektu odpowiadaliśmy za przeprowadzenie warsztatów nt. zanieczyszczenia powietrza. Spotkania odbywały się w szkołach różnego szczebla w kilku miastach i gminach. Projekt był realizowany w drugiej połowie 2017 r.

#Edukacja | 2017 | W ramach projektu "Żywiec - to my tworzymy atmosferę" Fundacja 360! realizuje cykl warsztatów nt. zanieczyszczeń powietrza we wszystkich gimnazjach w Żywcu.

#Edukacja, #Monitoring | 2016-2017 | Fundacja 360! realizuje projekt "Smog nasz powszedni", którego celem jest włączenie mieszkańców Subregionu Zachodniego województwa śląskiego w rozwiązanie problemu jakości powietrza - edukowanie, informowanie i alarmowanie oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej do walki z problemem niskiej emisji. W ramach projektu m.in. powstał raport nt. informowania o zagrożeniu niską emisją w 10 gminach Subregionu Zachodniego. Projekt dofinansowano ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze".

#Informacja | 2016 | Fundacja 360! włącza się w pomoc przy prowadzeniu dwóch największych serwisów dotyczących zanieczyszczeń powietrza w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego: WyjscieSmoga.pl oraz facebook.com/WyjscieSmoga.

#Kooperacja | 2015 | Od początku swojej działalności Fundacja 360! współpracuje z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Krakowskim Alarmem Smogowym, Rybnickim Alarmem Smogowym oraz podmiotami skupionymi w Polskim Alarmie Smogowym.