piątek, 16 kwietnia 2021

Wstąp do szkoły antysmogowego aktywizmu

Fundacja 360! poszukuje pięciu osób (po jednej z województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego i mazowieckiego), które chcą poznać i przetestować nowe sposoby walki ze smogiem przy pomocy przepisów i narzędzi oferowanych przez prawo. Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia 2021 roku.

Uczestnicy projektu nauczą się m.in.:

 • jak poprawnie przygotować petycję i wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
 • jak korzystać z przepisów Prawa ochrony środowiska, które pozwalają na drodze administracyjnej domagać się zaprzestania niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
 • jak prowadzić monitoring obywatelski;
 • jak generować presję społeczną na instytucje samorządowe i państwowe, by mocniej angażowały się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza;
 • jak egzekwować prawo obywateli do życia w czystym środowisku;
 • jak zwiększyć zainteresowanie wymianą kotłów na paliwa stałe zgodnie z uchwałami antysmogowymi.

Szkoła antysmogowego aktywizmu to:

 • jedno dwudniowe spotkanie warsztatowe, którego celem będzie przybliżenie zagadnień projektowych, określenie wzajemnych oczekiwań i zwiększenie wiedzy o aktualnej sytuacji na polu walki ze smogiem. Spotkanie zostanie zorganizowane po zniesieniu obostrzeń związanych z covid-19. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników spotkania.
 • cykl szkoleniowo-doradczy online, czyli sześć szkoleń, na które będzie składał się blok dotyczący narzędzi prawnych, które mogą wykorzystać aktywiści antysmogowi (petycje, dostęp do informacji publicznej); blok dotyczący metod i technik prowadzenia monitoringu obywatelskiego oraz blok dotyczący prawa (Prawo ochrony środowiska, Uchwały antysmogowe itp.). Szkolenia będą realizowane w okresie od czerwca 2021 roku do września 2022 roku (średnio jedno na kwartał).
 • sprawdzenie zdobytych umiejętności w zakresie wykorzystania dostępu do informacji publicznej poprzez udział w przygotowaniu narzędzi, realizacji badania oraz upowszechnianiu efektów dwóch monitoringów obywatelskich. W 2021 roku zbadamy efektywność centrów zarządzania kryzysowego w systemie ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza, rok później sprawdzimy zaangażowanie w działania na rzecz poprawy jakości powietrza dwóch instytucji państwowych - komend straży pożarnej oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
 • praktyczne wykorzystanie możliwości zawartej w Prawie ochrony środowiska dot. administracyjnego przymuszenia do wymiany kotła węglowego, który nie spełnia norm emisyjnych (we współpracy z organizatorami akcji KarnyKopciuch.pl). 

Czego oczekujemy od każdej z pięciu osób, które przyłączą się do projektu?

 • uczestnictwa w stacjonarnym spotkaniu warsztatowym i cyklu szkoleniowo-doradczym online;
 • udziału w przygotowaniu metodologii monitoringów obywatelskich, wsparcia na etapie realizacji badań i upowszechnienia wyników monitoringu;
 • nagłaśniania możliwości administracyjnego przymuszenia do wymiany kotła i akcji KarnyKopciuch.pl;
 • wsparcia w bieżącym informowaniu o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie wiadomości z kontaktem do siebie oraz z bardzo krótką informacją o swoich dotychczasowych antysmogowych działaniach na adres: kontakt@fundacja360.pl. Na ten sam adres prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące projektu. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Szkoła aktywizmu powstaje w ramach projektu "Przepisem w smog", który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem działań projektowych jest Fundacja 360! z Rybnika. Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG