poniedziałek, 17 września 2018

Wspieramy "Czyste powietrze dla rybnickich dzieci"

Do 23 września można głosować na inicjatywy zgłoszone do rybnickiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród projektów ogólnomiejskich jest jeden, z którego w smogowe dni będzie mogło skorzystać ponad 8700 dzieci w rybnickich szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach.

Jako dorośli nie potrafimy sprawić, żeby rybnickie powietrze przestało szkodzić. Możemy jednak wyposażyć żłobki, szkoły i przedszkola w oczyszczacze powietrza, które obniżą zawartość szkodliwych substancji w miejscach, w których dzieci przebywają przez wiele godzin każdego dnia. Właśnie temu ma służyć inicjatywa "Czyste powietrze dla rybnickich dzieci". To tzw. projekt ogólnomiejski, który ubiega się o sfinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rybniku. Celem projektu jest zakup 383 oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze trafią do 206 sal przedszkolnych; 138 sal do edukacji wczesnoszkolnej; 36 ogólnodostępnych świetlic; 3 sal żłobkowych.

Głosować na projekt "Czyste powietrze dla rybnickich dzieci" można w wybranych szkołach lub poprzez internet na: oskar.rybnik.eu/glosowanie. Głosowanie będzie trwało od 17 do 23 września 2018 r.