piątek, 1 czerwca 2018

Wyjście smoga 2018


Rusza projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie obywatelskiej kontroli nad działaniami gmin w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego i podlegających im placówek edukacyjnych w zakresie ochrony dzieci przed zanieczyszczeniem powietrza.

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Nasze powietrze traktowane jest jak ściek, do którego można wprowadzić dowolnie trującą substancję. Co gorsza ten problem jest przez wielu bagatelizowany. To wielki wstyd.

Jakości powietrza nie da się poprawić z dnia na dzień. Natomiast już teraz można podjąć działania, które pozwolą chronić najbardziej narażonych na szkodliwe działanie smogu, czyli najmłodszych. To dlatego naszym głównym celem jest wzmocnienie obywatelskiej kontroli nad działaniami gmin w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego i podlegających im placówek edukacyjnych w zakresie ochrony dzieci przed zanieczyszczeniem powietrza. Mimo wielu deklaracji, debat i konferencji doraźna ochrona dzieci dalej nie jest odpowiednio realizowana.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony monitoring działań podejmowanych przez gminy i placówki edukacyjne, których celem jest ochrona najmłodszych przed smogiem. Na bazie wniosków z monitoringu grupa ekspertów wypracuje czytelne i użyteczne rekomendacje, które szybko będą mogły być wdrażane przez gminy i podlegające im placówki skupiające dzieci i młodzież. Oprócz tego przez cały okres projektu będą realizowane warsztaty w szkołach i przedszkolach (skąd bierze się smog i jak się przed nim chronić), a pozostałe działania informacyjno-edukacyjne będą prowadzone w ramach punktu doradczego (punkt informacyjno-konsultacyjny) i intensywnej kampanii w mediach społecznościowych.

Działania projektowe będą prowadzone przy ścisłej współpracy Fundacji 360! z nieformalnym partnerem - Rybnickim Alarmem Smogowym. Wraz z rozwojem projektu w kręgu podmiotów i osób zaangażowanych znajdą się: rodzice, nauczyciele, dziennikarze lokalnych redakcji oraz przedstawiciele lokalnych władz, organizacje i grupy obywatelskie podejmujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
Projekt realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.