piątek, 8 września 2017

Rusza kolejna antysmogowa akcja


Do końca roku antysmogowi aktywiści będą edukować, informować i ostrzegać przed zgubnymi skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Odbiorcami projektu "Gminy bez SMOGA" będą zarówno dorośli, jak i najmłodsi mieszkańcy regionu. Akcję wspiera Fundacja 360!W ramach projektu przewidziano kampanię w mediach społecznościowych, specjalne materiały edukacyjne dla najmłodszych, antysmogowe warsztaty oraz konkurs dla dzieci i młodzieży. Inicjatorzy akcji przewidzieli też prowadzenie mobilnego punktu informacyjnego, w którym będzie można dowiedzieć się jak chronić siebie i swoich najbliższych w trakcie jesienno-zimowych ataków smogu. Projekt zakończy seminarium z wystąpieniami ekspertów w zakresie walki z niską emisją.

Już niebawem zaczną się także pomiary zanieczyszczeń przy pomocy przenośnego pyłomierza. Za jego sprawą będzie można dowiedzieć się jakiej jakości powietrzem oddychają mieszkańcy miast, w których nie ma wojewódzkich stacji pomiarowych. Organizatorzy liczą także na to, że warsztaty z pyłomierzem pomogą wyrobić nawyk regularnego sprawdzania poziomu zanieczyszczeń i dostosowywania do nich swojej aktywności na zewnątrz.

Wszystkie działania skierowane są do mieszkańców Subregionu Zachodniego województwa śląskiego, obejmującego powiaty raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i  Żory. Teren ten nie został wybrany przez przypadek. Sytuację pod względem zanieczyszczenia powietrza w Subregionie można określić jednym słowem - dramatyczna. To bez wątpienia jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski. Najgorzej wyglądają dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym (PM10, PM2,5) oraz rakotwórczym i mutagennym benzo(a)pirenem.

Pomysłodawcą projektu są antysmogowi aktywiści z rydułtowskiego stowarzyszenia "Moje Miasto". Fundacja 360! wspiera akcję merytorycznie i odpowiada za przeprowadzenie działań edukacyjnych.