poniedziałek, 24 czerwca 2019

NIE dla eksploatacji złoża "Paruszowiec"


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach dopuściła Fundację 360! do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla ze złoża "Paruszowiec".


Udział na prawach strony będzie odbywał się zgodnie z art. 44 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W postępowaniu bierze także udział Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy, międzynarodowy zespół prawników Frank Bold. Protest przeciwko planowanej kopalni zainicjowali mieszkańcy rybnickich dzielnic zagrożonych dewastacją oraz szereg osób, przeciwnych podkopywaniu przyszłości Rybnika.

Jeśli nie jest Ci obojętny los naszego miasta - przyłącz się do akcji! Nie pozwólmy, by decydowano o przyszłości naszego miasta za NAS! Więcej: NIE dla eksploatacji złoża "Paruszowiec"